آخرین اخبار و رویدادها
سایر خبرها ...
افتخارات مدرسه
سایر افتخارات ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3
تصاویر مدرسه

به وب سایت راهنمایی دکتر حسابی خوش آمدید.

به نام خداوند هستی بخش مهربان
با سلام و ادب
مدرسه راهنمايي دکتر حسابی یک فرهنگیان واقع در ناحیه 2 آموزش و پرورش شیراز می باشد که مجموعه ي پر جنب و جوشي است كه در سال 1372 تاْسيس و هم اكــــنون با بـيش از350 دانش آموز در 9 كــلاس و 30 عــضو عـلــمي و امكاناتي قـابل قــبــول ، تلاش مي كــند تا دانــش آموزاني با روحيه ي خلاق ، تفكري انتقادي و ذهنيتي متفكرانه بار آورد.
امید است با مشخص کردن هدف و برنامه ریزی منظم و تلاش مستمر با روحیه مثبت بتوانیم شاهد پیشرفت فرزندانمان باشیم ./.


مدير مدرسه راهنمايي دکتر حسابی یک ((فرهنگیان ))
رضا منصوری

اهداف مدرسه دکتر حسابی یک فرهنگیان
بعد علمي و آموزشي

 خو گرفتن به پژوهش علمي و اِعمال آن در دو جنبه عمومي و تخصصي؛ بدين ترتيب كه هم آشنايي دورادور با موضوعات، اهداف و كاربرد علوم پايه، تجربي و انساني روز حاصل گردد و هم در رشته برگزيده شخصي، روز آمدي اطلاعات مورد اهتمام قرار گيرد و به آموخته‌هاي اوليه و قالبي اكتفا نشود.
 اهتمام به تحصيلات عاليه با تفكر كيفيت‌گرا ، چنانكه با آگاهي از ميزان سودمندي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي در خدمت رساني به مردم اقدام به انتخاب كنند.
 عنايت قلبي به انگيزه‌هاي الهي و معنوي كسب دانش، چنانكه اين انگيزه‌ها موجب ايمني از آفاتي شود كه ممكن است گريبان گير طالب علم گردد.
 تمركز قوا در يادگيري و آموزش و پرهيز از پراكندگي فكري كه نتيجه مسلم آن چيزي جز كند شدن روند آموزش و كاستن از بازدهي علمي نيست.
 آشنايي با كلام وحي و سخنان خاندان عصمت و طهارت عليهم‌السلام به گونه‌اي كه نه تنها فهم ظاهر عبارت را ميسر سازد، بلكه موجب توانايي دريافت مقصود اصلي كلام و يافتن مصاديق عيني و كاربردي براي آن باشد.
 اصالت دادن به تفكر و تعقل و نگرش علمي به پديده‌ها و حوادث پيراموني، به گونه‌اي كه دانش‌آموزان در برخورد با تازه‌ها و ناشناخته‌ها، پيش از هر تصور ديگري، به تبيين عقلاني و توضيح علمي آنها بينديشند.
 توانايي و اشتياق براي آموزش دانسته‌ها به ديگران كه تقويت پيوسته بنيه علمي و نيل به خودباوري در اين زمينه مي‌تواند موجب آن باشد.
آفاتي كه ممكن است متوجه اين بعد از شخصيت انسان باشد به صورت مدرك گرايي، شهرت‌طلبي، فضل فروشي، خود‌بزرگ‌بيني و دنياخواهي جلوه‌گر مي‌شود كه پرهيز از اين آفات و نظاير آن هر چند بيشتر جنبه اخلاقي دارد، مي تواند در روند موفقيت علمي هم تاثير واقعي داشته باشد.

بعد اعتقادي
 باور قلبي و آگاهانه به اصول دين، چنانكه مبتني بر انديشه و تحقيق و به دور از انحراف اعتقادي باشد كه حاصل بيگانگي با آموزه‌هاي معرفتي خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و دل سپردن به نظريات و آراء متفكراني است كه نحله فكري آنان اصالت زميني و بشري دارد، نه اصالت الهي.
 شناخت و ارادت نسبت به پيشوايان معصوم شيعه عليهم السلام آن گونه که التزام به سيره عملي ايشان و تسليم به فرموده‌هاي آن بزرگواران را در پي داشته باشد و به ياد كرد لفظي و احترام صوري به آنان محدود نباشد.
 اُنس و علاقه‌مندي به قرآن كريم و آشنايي نسبي با راز و رمز الفاظ آن و اعتقاد به اين كه قرآن كتاب انسان سازي است. طبيعي است كه چنين اعتقادي به رهايي از بند الفاظ و پرداختن به فضاي آزاد مفهوم و مقصد كلام مي‌انجامد و شخص با استفاده علمي از آيات و جست و جوي مصاديق عيني آنها را می‌آموزد.
 اعتقاد به بقاي روح، چنانكه باور داشته باشند زندگي دنيوي مجالي است براي توشه برداري جهت سعادت جاويدان و بدين ترتيب، درتصحيح نگرش به شئون مادي زندگي و انگيزه‌هاي رفتاري خويش بكوشند. به نظر مي آيد كه اين اعتقاد همان است كه برخي از صاحب نظران علوم تربيتي از آن به عنوان «باور به جاودانگي خير» ياد كرده و از بنيانهاي رشد اخلاقي دانسته‌اند.
 خود باوري و رشد يافتگي ديني مبتني بر رشد شناختي و انگيزش دروني با چنين رشدي هم متكي بر خرد ورزي در فهم اصول اعتقادي مذهب تشيع است، هم متكي بر تحقيق و تفحص در خصوص ديدگاههاي عمده انحرافي در اين زمينه. افزون بر اين شخص براي رد شبهات دين ستيزان ـ كه در لسان وحي از آن به عنوان «جدال به احسن» ياد كرده اند ـ بر انگيخته و توانا گردد.
 شفافيت اعتقاد به مهدويت و آشنايي صحيح با فرهنگ انتظار كه به شناخت وظايف عبادي و اعتقادي شيعه در دوران غيبت بيانجامد و روحيه صلاح و سداد شخصي و اصلاح طلبي اجتماعي را پديد بياورد. روشن است كه اعتقاد و آشنايي و شناخت بايد به گونه‌اي باشد كه زنگار هر ترديدي را در اين مورد بزدايد و راه رسوخ آراء فرق ضاله را به دل سد كند.
 تلاش براي تعظيم شعائر ديني با اهتمام به تبليغ عملي (تعبد آگاهانه، همراه با خلوص نيت در برابر دستورهاي ديني معصومين عليهم‌السلام و عنايت ويژه به امر به معروف و نهي از منكر به شيوه غير مستقيم در زندگي اجتماعي) و پرهيز از رفتارهاي بي محتوا كه ريشه در خرافه گرايي، كهن پرستي و افراط دارد و تنها با پشتوانه همين عوامل، رنگ و لعاب ديني به خود گرفته است.
 اهتمام به هدايت اعتقادي دیگر افراد مستعد و شيفتگان معارف آسماني را سرلوحه برنامه‌های زندگی خویش قرار دهد.

بعد اخلاقي
آنچه در اين بعد مهم است اين است كه اولا مضمون و محتواي آموزه‌هاي اخلاقي تعاليم آسماني خاندان عصمت و طهارت باشد و نه نظريات فلسفي و عرفاني‌، ثانيا رفتار اخلاقي بايد در ساختار شخصيتي فرد نهادينه شود تا هماهنگي آن با دانش اخلاقي تضمين گردد.
 نيل به مرتبه‌اي از خود شناسي كه آگاهي به عظمت روح آدمي و توجه به كرامت نفس انساني را در بردارد. شرح صدري كه بدين ترتيب به دست آيد بركات فراواني به دنبال مي‌آورد؛ مانند: بي‌اعتنايي قلبي به دنيا، استواري در برابر ناگواري‌ها‌ي زندگي اجتماعي و مشكلات اجتماعي، آرامش روحي و رضامندي به نتيجه تلاشهاي شخصي، استقلال شخصيت و ناديده گرفتن مدح و ذم ديگران، پرهيز از مفاسد اخلاقي و دوري از افكار و رفتاري كه به احساس فرومايگي مي‌انجامد.
 رهايي از بند خويش خواهي كه موجب مي‌شود در برخورد با ديگران تواضع جاي كبر و كدورت را بگيرد و توفيقات گوناگوني مانند برقراري روحيه صلح و صفا در خانواده‌ها، پذيرش اشتباهات شخصي و سعي در برطرف كردن آنها و كوشش براي ياري رساندن به همنوعان به دست آيد.
 دارا بودن روحيه توكل به خداوند متعال و توسل به اولياي الهي، به گونه‌اي كه نه مانع به كارگيري قواي شخصي براي انجام وظايف و نيل به اهداف سازنده گردد و نه به احساس خود باوري مفرط و بي نيازي كاذب از بزرگاني كه وسايل نيل به قرب الهي و بركات مادي و معنوي‌اند، بيانجامد.
 تخلق به اخلاقي حسنه اسلامي با مراقبت بر فرايض و سنن مذهبي در زندگي شخصي و خوش رفتاري هر چه تمام‌تر با اعضاي خانواده و معاشران كه در مدار گذشت، مهرورزي و مهرباني، پاسداشت حرمتها و حقوق ديگران تجلي مي‌يابد.
 پرهيز از مفاسد اخلاقي، خويشتن داري به هنگام احساس خشم از رفتارهاي ناپسند عرفي اطرافيان و دوري كردن از هر عادت رفتاري كه به حجاب‌زدگي خرد و انديشه انسان مي‌انجامد و موجب تكرار روز افزون رفتارهاي نابخردانه و مذموم اخلاقي مي‌گردد.
 رعايت نظم و انضباط به ويژه آنجا كه مربوط به برنامه‌ريزي و زمان‌بندي و وقت‌شناسي باشد، چنانكه هم در استفاده بهينه از فرصتهاي زندگي اثر گذارند و هم رسيدگي و پيگيري به موقع در خصوص وظايف دائمي و مسئوليت‌هاي ادواري را به يك عادت سنجيده رفتاري تبديل كند.
 كوتاه سخن اينكه رشد اخلاقي: اولا به باورهاي مذهبي وابستگي تام دارد، ثانيا نمودهاي رفتاري آن در دو جنبه فردي و اجتماعي جست و جو مي‌شود. پس نيل به هر دو خصيصه اعتقادي و عملي چنين رشدي بايد مورد توجه در بعد اخلاقي باشد.

بعد عاطفي و رواني
واقع بيني كه استادان فرهيخته تربيت اسلامي آن را همان حكمت و خير كثيري دانسته‌اند كه در قرآن كريم از آن ياد شده و مي‌تواند اعتدال روحي رواني باشد؛ زيرا درك درست از ارزش واقعي پديده‌ها و اشخاص موجب مي‌شود منزلت آنها در انديشه و جان آدمي از كوچك نمايي و بزرگ نمايي بركنار ماند و اين خود از عوامل دست يابي به آرامش دروني است.

 آگاهي نسبت به توانايي‌ها و ناتوانايي‌هاي خويش كه مقدمه پرورش استعدادهاي شخصي است و مي تواند از اتلاف عمر و صرف بي حاصل هزينه‌هاي مادي و معنوي براي رسيدن به اهداف نامتناسب با شخصيت فردي و اجتماعي انسان جلوگيري كند.
 حساسيت عاطفي نسبت به اوضاع و احوال خويشان، معاشران، آحاد امت اسلامي و جامعه جهاني به گونه‌اي كه در برابر ناگواري‌هاي زندگي ديگران بي اعتنا نباشد و حس همدردي و نوعدوستي ايشان نمود عملي بيابد.
 توانايي در ابراز صحيح احساسات و عواطف متعادل خويش نسبت به نزديكان و معاشران كه روش پسنديده پيشوايان ديني بوده و شيوه‌اي موثر در حفظ آرامش روحي و برقراري ارتباطات شفاف و سازنده اجتماعي است. اين توانايي نبايد فقط به ارتباط با محيط‌هاي مأنوس و آشنايان ديرين محدود باشد؛ بلكه بايد بتواند از آن در جهت گشايش افق‌هاي تازه‌تر و گسترده‌تري در روابط اجتماعي نيز به موقع استفاده كرد.

بعد فرهنگي و هنري
 آگاهي از هويت ملي ـ مذهبي خويش و شناخت تحليلي از فراز و فرودهايي كه در روند شكل‌گيري فرهنگ اين مرز بوم پشت سر گذاشته شده و عوامل تاريخي موثر در پديد آمدن آنها.
 تكيه بر ارزش‌هايي كه در فرهنگ اسلامي ايران زمين ريشه دارد، احساس سر افرازي از آنها و تلاش براي آراستن خويش به آن ارزشها.
 آشنايي نسبي با فرهنگ‌های كهن و ديرينه‌اي كه هنوز در عرصه جهاني حضور محسوس دارند و نيز فرهنگ كشورهاي غربی (شناخت كلي از نقاط قوت و ضعف اصلي كلان‌فرهنگهاي زنده دنيا) و تشخيص امتيازات فرهنگ خودي نسبت به فرهنگ‌هاي بيگانه كه مي‌تواند مايه ايمني از خودباختگي فرهنگي گردد.
 ذوق زيبايي شناسي در نگرش به پديده‌هاي جهان آفرينش و نيز رفتارها، روابط و مناسبات انساني.
 علاقه‌مندي به يكي از رشته‌هاي موجه و سازنده هنري در اين سرزمين (هم به لحاظ شكوفايي عواطف انساني و تهذيب روحي خويشتن، هم به لحاظ سودمندي واقعي به دور از ابتذال براي ديگران، تلاش براي تسلط يافتن به آن و به كارگيري توانايي خويش در اين زمينه براي تاثير مطلوب در افراد جامعه).
 حضور موثر در آيين‌هاي مذهبي، ملی و تلاش براي برپايي هر چه باشكوه‌تر آنها كه مي‌تواند به ترويج فرهنگ در جامعه منجر شود.


بعد اجتماعي
 آشنايي با حقوق فردي واجتماعي خويش و ديگران، التزام به رعايت آن حقوق ـ به ويژه آنچه در اصطلاح اسلامي به "حق الناس" معروف است و پرهيز و جلو گيري از تضييع آنها به دست خود و ديگران.
 مسئوليت پذيري در فعاليت‌هاي سازنده اجتماعي و آمادگي براي شركت فعال در انجام كارهاي گروهي كه حاصل توانايي در برقراري ارتباطات سالم با ديگر اعضاي جامعه است.
 ارج نهادن به خدمت و ياري رساني به مردم و سودمندي هر چه بيشتر به حال ايشان با انگيزه ديني كه مي‌تواند اين رفتار را با خلوص نيت همراه سازد و از ايستايي آن در برابر عوامل بازدارنده جلوگيري كند.
 اعتقاد به مساوات اسلامي كه موجب به وجود آمدن احساس نزديكي و يك‌رنگي با آحاد همكيشان می‌گردد و از دوگانگي نگرش و رفتار كه ممكن است با توجه به عواملي مانند گوناگوني نژادي و طبقاتي پديد آيد، جلوگيري می‌كند.
 اهتمام به اصلاح امور مسلمانان از جنبه‌هاي گوناگون مادي و معنوي كه در اقداماتي مانند تلاش براي رفع نيازهاي معيشتي مستمندان ايشان و گسترش و ارتقاي ارزشهاي عالي اسلامي و انساني در ميان همكيشان نمود مي يابد.
 اهتمام به عبادات اجتماعي اسلام؛ به ويژه امر به معروف و نهي از منكر، با در نظر گرفتن حدود و شرايط و روشهاي اصولي و پسنديده‌اي كه اثرگذاري مطلوب آن را در افراد جامعه تضمين مي‌كند.
 عنايت به معيارهاي مذهبي در گزينش دوستان و معاشران؛ تلاش در جهت حفظ وگسترش و تعميق ارتباطات اجتماعي با اهل صلاح و پرهيز از معاشرت و همرنگي با افرادي كه به باورها و احكام مذهبي پايبند نيستند.
 به كارگيري آداب پسنديده اجتماعي از ديد اسلام و عرف موجه و رايج در جامعه كه بازتاب مطلوب آن بتواند در جذب عامه مردم به سوي مذهب و افراد مذهبي مؤثر واقع گردد.
 اهتمام به امر ازدواج در نخستين سالهاي جواني با در نظر گرفتن ارزشهاي معنوي و انساني در همسريابي و رعايت وظايف اسلامي همسرداري.
 تلاش در حفظ و نگهداري سرمايه‌هاي ملي با رعايت توصيه‌هاي زيست محيطي و احتراز از تخريب منابع حياتي زادبوم خويش.


بعد اقتصادي
 توانايي كسب درآمد حلال از راه اشتغال مولد و شرافتمندانه براي خود بسندگی مالي شخصي و خانوادگي .
 بي اعتنايي به انگيزه‌هاي صرفا دنيوي در فعاليت‌هاي اقتصادي كه مي تواند به بروز خصلت‌هاي ناپسندي مانند آزمندي، تنگ چشمي، سود جويي و فرصت طلبي لجام‌گسيخته گردد.
 ارج نهادن به نفس اشتغال سازنده به عنوان فعاليتي كه همه بزرگان دين و اخلاق انساني به آن سفارش كرده‌اند و پرهيز از تن آساني و سربار ديگران گشتن.
 تلاش براي به كار بستن ابتكاراتي كه زمينه موفقيت و پيشرفت شغلي را براي شخص فراهم كند و نهايتا به توسعه اقتصادي جامعه نيز ياري رساند.
 خودداري از دست يازيدن به مشاغل كاذب و درآمدهاي حرام، شبهه ناك و بادآورده‌ كه از موجبات دامن زدن به نابساماني‌هاي اقتصادي جامعه به شمار مي‌آيد.
 عمل به وظايف مالي كه بر عهده انسان مسلمان گذاشته شده است؛ اعم از فرايض و سنن (خمس، زكات، صدقه، و انفاق در راه خدا).
 خويشتن داري از صرف درآمدهاي شخصي به اسراف و تبذير.
 قناعت به داشته‌ها و دسترنج مشروع خويش و چشم طمع و حسرت برگرفتن از دارايي ديگران.

بعد زيستي
 آگاهي از تغیيراتي كه بر اثر فرآیند طبيعي رشد در جسم آدمي پديدار مي‌گردد و ارتباط آن با تحولات روحي ـ رواني (شناخت تأثيرات متقابلي كه به دنبال تغيير در اوضاع جسمي، در احوال روحي پديد مي‎آيد و بالعكس).
 مراقبت از سلامت تن و روان خويشتن با رعايت پيوسته دستورات بهداشتي و پرهيز از انجام رفتارهایی كه بالمآل موجب نا آرامي، افسردگي و پريشان خاطري خواهد شد.
 رعايت كامل نظافت شخصي و اجتماعي به عنوان يك ارزش ديني.
 اهتمام به انجام حركات ورزشي تا آنجا كه براي سلامت جسمي و نشاط روحي مفيد است و پرهيز از افراط در اين زمينه.
 التزام به انجام توصيه‌هاي پزشكي و آداب و سنتي كه پيشوايان ديني شيعه يادآوري كرده‌اند تا روابط زناشويي بهبود و ارتقاي كيفي بيابد.

کلام آخر اینکه
نقش مدرسه و مربیان در این عناوین محدود نمی‌شود، بلکه ریزه‌ کاریها و ظرافت‌های امر تربیت و تعلیم ایجاب می‌کند همواره در برنامه‌ریزی و طراحی امور ضمن اتکال به امداد خداوندی و الطاف ائمه معصومین علیهم‌السلام از کشفیات و دستاوردهای علمی روز غافل نمائیم.

تجربیات تربیتی موفق از بزرگان این راه را مد نظر داشته باشیم و نیک بدانیم که صبر و حوصله و بردباری لازمه تربیت فاخر و کارآمد است.

دانش آموزان برتر
متولدین این هفته
ابراهیم کارگرابرقویی
شنبه 31 تیر
تولدت مبارک!
سیدیوسف هاشمی پور
شنبه 31 تیر
تولدت مبارک!
علی اسکندری
دوشنبه 2 مرداد
تولدت مبارک!
ابوالفضل حیدری
پنج شنبه 5 مرداد
تولدت مبارک!
محمدرضا اسلمی
جمعه 6 مرداد
تولدت مبارک!
امیرارسلان جعفری
جمعه 6 مرداد
تولدت مبارک!
نیکان شمونایی
جمعه 6 مرداد
تولدت مبارک!
سینا وثوق
جمعه 6 مرداد
تولدت مبارک!
مقالات علمی، پژوهشی، درسی
سایر مقالات ...
مطالب کمک درسی
سایر مطالب ...
جزوات و تکالیف
سایر جزوات ...
آلبوم تصاویر
4
4
5
5
3
3
2
2
ادامه ...
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

راهنمایی دکتر حسابی
2252160,2251107,2250162
خیابان ارم کوچه 13 ابوالفتح خانی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.