آخرین اخبار و رویدادها
سایر خبرها ...
افتخارات مدرسه
سایر افتخارات ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3
تصاویر مدرسه

به وب سایت راهنمایی دکتر حسابی خوش آمدید.

به نام خداوند هستی بخش مهربان
با سلام و ادب
مدرسه راهنمايي دکتر حسابی یک فرهنگیان واقع در ناحیه 2 آموزش و پرورش شیراز می باشد که مجموعه ي پر جنب و جوشي است كه در سال 1372 تاْسيس و هم اكــــنون با بـيش از350 دانش آموز در 9 كــلاس و 30 عــضو عـلــمي و امكاناتي قـابل قــبــول ، تلاش مي كــند تا دانــش آموزاني با روحيه ي خلاق ، تفكري انتقادي و ذهنيتي متفكرانه بار آورد.
امید است با مشخص کردن هدف و برنامه ریزی منظم و تلاش مستمر با روحیه مثبت بتوانیم شاهد پیشرفت فرزندانمان باشیم ./.


مدير مدرسه راهنمايي دکتر حسابی یک ((فرهنگیان ))
رضا منصوری

اهداف مدرسه دکتر حسابی یک فرهنگیان
بعد علمي و آموزشي

 خو گرفتن به پژوهش علمي و اِعمال آن در دو جنبه عمومي و تخصصي؛ بدين ترتيب كه هم آشنايي دورادور با موضوعات، اهداف و كاربرد علوم پايه، تجربي و انساني روز حاصل گردد و هم در رشته برگزيده شخصي، روز آمدي اطلاعات مورد اهتمام قرار گيرد و به آموخته‌هاي اوليه و قالبي اكتفا نشود.
 اهتمام به تحصيلات عاليه با تفكر كيفيت‌گرا ، چنانكه با آگاهي از ميزان سودمندي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي در خدمت رساني به مردم اقدام به انتخاب كنند.
 عنايت قلبي به انگيزه‌هاي الهي و معنوي كسب دانش، چنانكه اين انگيزه‌ها موجب ايمني از آفاتي شود كه ممكن است گريبان گير طالب علم گردد.
 تمركز قوا در يادگيري و آموزش و پرهيز از پراكندگي فكري كه نتيجه مسلم آن چيزي جز كند شدن روند آموزش و كاستن از بازدهي علمي نيست.
 آشنايي با كلام وحي و سخنان خاندان عصمت و طهارت عليهم‌السلام به گونه‌اي كه نه تنها فهم ظاهر عبارت را ميسر سازد، بلكه موجب توانايي دريافت مقصود اصلي كلام و يافتن مصاديق عيني و كاربردي براي آن باشد.
 اصالت دادن به تفكر و تعقل و نگرش علمي به پديده‌ها و حوادث پيراموني، به گونه‌اي كه دانش‌آموزان در برخورد با تازه‌ها و ناشناخته‌ها، پيش از هر تصور ديگري، به تبيين عقلاني و توضيح علمي آنها بينديشند.
 توانايي و اشتياق براي آموزش دانسته‌ها به ديگران كه تقويت پيوسته بنيه علمي و نيل به خودباوري در اين زمينه مي‌تواند موجب آن باشد.
آفاتي كه ممكن است متوجه اين بعد از شخصيت انسان باشد به صورت مدرك گرايي، شهرت‌طلبي، فضل فروشي، خود‌بزرگ‌بيني و دنياخواهي جلوه‌گر مي‌شود كه پرهيز از اين آفات و نظاير آن هر چند بيشتر جنبه اخلاقي دارد، مي تواند در روند موفقيت علمي هم تاثير واقعي داشته باشد.

بعد اعتقادي
 باور قلبي و آگاهانه به اصول دين، چنانكه مبتني بر انديشه و تحقيق و به دور از انحراف اعتقادي باشد كه حاصل بيگانگي با آموزه‌هاي معرفتي خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام و دل سپردن به نظريات و آراء متفكراني است كه نحله فكري آنان اصالت زميني و بشري دارد، نه اصالت الهي.
 شناخت و ارادت نسبت به پيشوايان معصوم شيعه عليهم السلام آن گونه که التزام به سيره عملي ايشان و تسليم به فرموده‌هاي آن بزرگواران را در پي داشته باشد و به ياد كرد لفظي و احترام صوري به آنان محدود نباشد.
 اُنس و علاقه‌مندي به قرآن كريم و آشنايي نسبي با راز و رمز الفاظ آن و اعتقاد به اين كه قرآن كتاب انسان سازي است. طبيعي است كه چنين اعتقادي به رهايي از بند الفاظ و پرداختن به فضاي آزاد مفهوم و مقصد كلام مي‌انجامد و شخص با استفاده علمي از آيات و جست و جوي مصاديق عيني آنها را می‌آموزد.
 اعتقاد به بقاي روح، چنانكه باور داشته باشند زندگي دنيوي مجالي است براي توشه برداري جهت سعادت جاويدان و بدين ترتيب، درتصحيح نگرش به شئون مادي زندگي و انگيزه‌هاي رفتاري خويش بكوشند. به نظر مي آيد كه اين اعتقاد همان است كه برخي از صاحب نظران علوم تربيتي از آن به عنوان «باور به جاودانگي خير» ياد كرده و از بنيانهاي رشد اخلاقي دانسته‌اند.
 خود باوري و رشد يافتگي ديني مبتني بر رشد شناختي و انگيزش دروني با چنين رشدي هم متكي بر خرد ورزي در فهم اصول اعتقادي مذهب تشيع است، هم متكي بر تحقيق و تفحص در خصوص ديدگاههاي عمده انحرافي در اين زمينه. افزون بر اين شخص براي رد شبهات دين ستيزان ـ كه در لسان وحي از آن به عنوان «جدال به احسن» ياد كرده اند ـ بر انگيخته و توانا گردد.
 شفافيت اعتقاد به مهدويت و آشنايي صحيح با فرهنگ انتظار كه به شناخت وظايف عبادي و اعتقادي شيعه در دوران غيبت بيانجامد و روحيه صلاح و سداد شخصي و اصلاح طلبي اجتماعي را پديد بياورد. روشن است كه اعتقاد و آشنايي و شناخت بايد به گونه‌اي باشد كه زنگار هر ترديدي را در اين مورد بزدايد و راه رسوخ آراء فرق ضاله را به دل سد كند.
 تلاش براي تعظيم شعائر ديني با اهتمام به تبليغ عملي (تعبد آگاهانه، همراه با خلوص نيت در برابر دستورهاي ديني معصومين عليهم‌السلام و عنايت ويژه به امر به معروف و نهي از منكر به شيوه غير مستقيم در زندگي اجتماعي) و پرهيز از رفتارهاي بي محتوا كه ريشه در خرافه گرايي، كهن پرستي و افراط دارد و تنها با پشتوانه همين عوامل، رنگ و لعاب ديني به خود گرفته است.
 اهتمام به هدايت اعتقادي دیگر افراد مستعد و شيفتگان معارف آسماني را سرلوحه برنامه‌های زندگی خویش قرار دهد.

بعد اخلاقي
آنچه در اين بعد مهم است اين است كه اولا مضمون و محتواي آموزه‌هاي اخلاقي تعاليم آسماني خاندان عصمت و طهارت باشد و نه نظريات فلسفي و عرفاني‌، ثانيا رفتار اخلاقي بايد در ساختار شخصيتي فرد نهادينه شود تا هماهنگي آن با دانش اخلاقي تضمين گردد.
 نيل به مرتبه‌اي از خود شناسي كه آگاهي به عظمت روح آدمي و توجه به كرامت نفس انساني را در بردارد. شرح صدري كه بدين ترتيب به دست آيد بركات فراواني به دنبال مي‌آورد؛ مانند: بي‌اعتنايي قلبي به دنيا، استواري در برابر ناگواري‌ها‌ي زندگي اجتماعي و مشكلات اجتماعي، آرامش روحي و رضامندي به نتيجه تلاشهاي شخصي، استقلال شخصيت و ناديده گرفتن مدح و ذم ديگران، پرهيز از مفاسد اخلاقي و دوري از افكار و رفتاري كه به احساس فرومايگي مي‌انجامد.
 رهايي از بند خويش خواهي كه موجب مي‌شود در برخورد با ديگران تواضع جاي كبر و كدورت را بگيرد و توفيقات گوناگوني مانند برقراري روحيه صلح و صفا در خانواده‌ها، پذيرش اشتباهات شخصي و سعي در برطرف كردن آنها و كوشش براي ياري رساندن به همنوعان به دست آيد.
 دارا بودن روحيه توكل به خداوند متعال و توسل به اولياي الهي، به گونه‌اي كه نه مانع به كارگيري قواي شخصي براي انجام وظايف و نيل به اهداف سازنده گردد و نه به احساس خود باوري مفرط و بي نيازي كاذب از بزرگاني كه وسايل نيل به قرب الهي و بركات مادي و معنوي‌اند، بيانجامد.
 تخلق به اخلاقي حسنه اسلامي با مراقبت بر فرايض و سنن مذهبي در زندگي شخصي و خوش رفتاري هر چه تمام‌تر با اعضاي خانواده و معاشران كه در مدار گذشت، مهرورزي و مهرباني، پاسداشت حرمتها و حقوق ديگران تجلي مي‌يابد.
 پرهيز از مفاسد اخلاقي، خويشتن داري به هنگام احساس خشم از رفتارهاي ناپسند عرفي اطرافيان و دوري كردن از هر عادت رفتاري كه به حجاب‌زدگي خرد و انديشه انسان مي‌انجامد و موجب تكرار روز افزون رفتارهاي نابخردانه و مذموم اخلاقي مي‌گردد.
 رعايت نظم و انضباط به ويژه آنجا كه مربوط به برنامه‌ريزي و زمان‌بندي و وقت‌شناسي باشد، چنانكه هم در استفاده بهينه از فرصتهاي زندگي اثر گذارند و هم رسيدگي و پيگيري به موقع در خصوص وظايف دائمي و مسئوليت‌هاي ادواري را به يك عادت سنجيده رفتاري تبديل كند.
 كوتاه سخن اينكه رشد اخلاقي: اولا به باورهاي مذهبي وابستگي تام دارد، ثانيا نمودهاي رفتاري آن در دو جنبه فردي و اجتماعي جست و جو مي‌شود. پس نيل به هر دو خصيصه اعتقادي و عملي چنين رشدي بايد مورد توجه در بعد اخلاقي باشد.

بعد عاطفي و رواني
واقع بيني كه استادان فرهيخته تربيت اسلامي آن را همان حكمت و خير كثيري دانسته‌اند كه در قرآن كريم از آن ياد شده و مي‌تواند اعتدال روحي رواني باشد؛ زيرا درك درست از ارزش واقعي پديده‌ها و اشخاص موجب مي‌شود منزلت آنها در انديشه و جان آدمي از كوچك نمايي و بزرگ نمايي بركنار ماند و اين خود از عوامل دست يابي به آرامش دروني است.

 آگاهي نسبت به توانايي‌ها و ناتوانايي‌هاي خويش كه مقدمه پرورش استعدادهاي شخصي است و مي تواند از اتلاف عمر و صرف بي حاصل هزينه‌هاي مادي و معنوي براي رسيدن به اهداف نامتناسب با شخصيت فردي و اجتماعي انسان جلوگيري كند.
 حساسيت عاطفي نسبت به اوضاع و احوال خويشان، معاشران، آحاد امت اسلامي و جامعه جهاني به گونه‌اي كه در برابر ناگواري‌هاي زندگي ديگران بي اعتنا نباشد و حس همدردي و نوعدوستي ايشان نمود عملي بيابد.
 توانايي در ابراز صحيح احساسات و عواطف متعادل خويش نسبت به نزديكان و معاشران كه روش پسنديده پيشوايان ديني بوده و شيوه‌اي موثر در حفظ آرامش روحي و برقراري ارتباطات شفاف و سازنده اجتماعي است. اين توانايي نبايد فقط به ارتباط با محيط‌هاي مأنوس و آشنايان ديرين محدود باشد؛ بلكه بايد بتواند از آن در جهت گشايش افق‌هاي تازه‌تر و گسترده‌تري در روابط اجتماعي نيز به موقع استفاده كرد.

بعد فرهنگي و هنري
 آگاهي از هويت ملي ـ مذهبي خويش و شناخت تحليلي از فراز و فرودهايي كه در روند شكل‌گيري فرهنگ اين مرز بوم پشت سر گذاشته شده و عوامل تاريخي موثر در پديد آمدن آنها.
 تكيه بر ارزش‌هايي كه در فرهنگ اسلامي ايران زمين ريشه دارد، احساس سر افرازي از آنها و تلاش براي آراستن خويش به آن ارزشها.
 آشنايي نسبي با فرهنگ‌های كهن و ديرينه‌اي كه هنوز در عرصه جهاني حضور محسوس دارند و نيز فرهنگ كشورهاي غربی (شناخت كلي از نقاط قوت و ضعف اصلي كلان‌فرهنگهاي زنده دنيا) و تشخيص امتيازات فرهنگ خودي نسبت به فرهنگ‌هاي بيگانه كه مي‌تواند مايه ايمني از خودباختگي فرهنگي گردد.
 ذوق زيبايي شناسي در نگرش به پديده‌هاي جهان آفرينش و نيز رفتارها، روابط و مناسبات انساني.
 علاقه‌مندي به يكي از رشته‌هاي موجه و سازنده هنري در اين سرزمين (هم به لحاظ شكوفايي عواطف انساني و تهذيب روحي خويشتن، هم به لحاظ سودمندي واقعي به دور از ابتذال براي ديگران، تلاش براي تسلط يافتن به آن و به كارگيري توانايي خويش در اين زمينه براي تاثير مطلوب در افراد جامعه).
 حضور موثر در آيين‌هاي مذهبي، ملی و تلاش براي برپايي هر چه باشكوه‌تر آنها كه مي‌تواند به ترويج فرهنگ در جامعه منجر شود.


بعد اجتماعي
 آشنايي با حقوق فردي واجتماعي خويش و ديگران، التزام به رعايت آن حقوق ـ به ويژه آنچه در اصطلاح اسلامي به "حق الناس" معروف است و پرهيز و جلو گيري از تضييع آنها به دست خود و ديگران.
 مسئوليت پذيري در فعاليت‌هاي سازنده اجتماعي و آمادگي براي شركت فعال در انجام كارهاي گروهي كه حاصل توانايي در برقراري ارتباطات سالم با ديگر اعضاي جامعه است.
 ارج نهادن به خدمت و ياري رساني به مردم و سودمندي هر چه بيشتر به حال ايشان با انگيزه ديني كه مي‌تواند اين رفتار را با خلوص نيت همراه سازد و از ايستايي آن در برابر عوامل بازدارنده جلوگيري كند.
 اعتقاد به مساوات اسلامي كه موجب به وجود آمدن احساس نزديكي و يك‌رنگي با آحاد همكيشان می‌گردد و از دوگانگي نگرش و رفتار كه ممكن است با توجه به عواملي مانند گوناگوني نژادي و طبقاتي پديد آيد، جلوگيري می‌كند.
 اهتمام به اصلاح امور مسلمانان از جنبه‌هاي گوناگون مادي و معنوي كه در اقداماتي مانند تلاش براي رفع نيازهاي معيشتي مستمندان ايشان و گسترش و ارتقاي ارزشهاي عالي اسلامي و انساني در ميان همكيشان نمود مي يابد.
 اهتمام به عبادات اجتماعي اسلام؛ به ويژه امر به معروف و نهي از منكر، با در نظر گرفتن حدود و شرايط و روشهاي اصولي و پسنديده‌اي كه اثرگذاري مطلوب آن را در افراد جامعه تضمين مي‌كند.
 عنايت به معيارهاي مذهبي در گزينش دوستان و معاشران؛ تلاش در جهت حفظ وگسترش و تعميق ارتباطات اجتماعي با اهل صلاح و پرهيز از معاشرت و همرنگي با افرادي كه به باورها و احكام مذهبي پايبند نيستند.
 به كارگيري آداب پسنديده اجتماعي از ديد اسلام و عرف موجه و رايج در جامعه كه بازتاب مطلوب آن بتواند در جذب عامه مردم به سوي مذهب و افراد مذهبي مؤثر واقع گردد.
 اهتمام به امر ازدواج در نخستين سالهاي جواني با در نظر گرفتن ارزشهاي معنوي و انساني در همسريابي و رعايت وظايف اسلامي همسرداري.
 تلاش در حفظ و نگهداري سرمايه‌هاي ملي با رعايت توصيه‌هاي زيست محيطي و احتراز از تخريب منابع حياتي زادبوم خويش.


بعد اقتصادي
 توانايي كسب درآمد حلال از راه اشتغال مولد و شرافتمندانه براي خود بسندگی مالي شخصي و خانوادگي .
 بي اعتنايي به انگيزه‌هاي صرفا دنيوي در فعاليت‌هاي اقتصادي كه مي تواند به بروز خصلت‌هاي ناپسندي مانند آزمندي، تنگ چشمي، سود جويي و فرصت طلبي لجام‌گسيخته گردد.
 ارج نهادن به نفس اشتغال سازنده به عنوان فعاليتي كه همه بزرگان دين و اخلاق انساني به آن سفارش كرده‌اند و پرهيز از تن آساني و سربار ديگران گشتن.
 تلاش براي به كار بستن ابتكاراتي كه زمينه موفقيت و پيشرفت شغلي را براي شخص فراهم كند و نهايتا به توسعه اقتصادي جامعه نيز ياري رساند.
 خودداري از دست يازيدن به مشاغل كاذب و درآمدهاي حرام، شبهه ناك و بادآورده‌ كه از موجبات دامن زدن به نابساماني‌هاي اقتصادي جامعه به شمار مي‌آيد.
 عمل به وظايف مالي كه بر عهده انسان مسلمان گذاشته شده است؛ اعم از فرايض و سنن (خمس، زكات، صدقه، و انفاق در راه خدا).
 خويشتن داري از صرف درآمدهاي شخصي به اسراف و تبذير.
 قناعت به داشته‌ها و دسترنج مشروع خويش و چشم طمع و حسرت برگرفتن از دارايي ديگران.

بعد زيستي
 آگاهي از تغیيراتي كه بر اثر فرآیند طبيعي رشد در جسم آدمي پديدار مي‌گردد و ارتباط آن با تحولات روحي ـ رواني (شناخت تأثيرات متقابلي كه به دنبال تغيير در اوضاع جسمي، در احوال روحي پديد مي‎آيد و بالعكس).
 مراقبت از سلامت تن و روان خويشتن با رعايت پيوسته دستورات بهداشتي و پرهيز از انجام رفتارهایی كه بالمآل موجب نا آرامي، افسردگي و پريشان خاطري خواهد شد.
 رعايت كامل نظافت شخصي و اجتماعي به عنوان يك ارزش ديني.
 اهتمام به انجام حركات ورزشي تا آنجا كه براي سلامت جسمي و نشاط روحي مفيد است و پرهيز از افراط در اين زمينه.
 التزام به انجام توصيه‌هاي پزشكي و آداب و سنتي كه پيشوايان ديني شيعه يادآوري كرده‌اند تا روابط زناشويي بهبود و ارتقاي كيفي بيابد.

کلام آخر اینکه
نقش مدرسه و مربیان در این عناوین محدود نمی‌شود، بلکه ریزه‌ کاریها و ظرافت‌های امر تربیت و تعلیم ایجاب می‌کند همواره در برنامه‌ریزی و طراحی امور ضمن اتکال به امداد خداوندی و الطاف ائمه معصومین علیهم‌السلام از کشفیات و دستاوردهای علمی روز غافل نمائیم.

تجربیات تربیتی موفق از بزرگان این راه را مد نظر داشته باشیم و نیک بدانیم که صبر و حوصله و بردباری لازمه تربیت فاخر و کارآمد است.

دانش آموزان برتر
متولدین این هفته
محمدرضا محمدی
شنبه 29 اردیبهشت
تولدت مبارک!
علیرضا ازخاک اردکانی
یکشنبه 30 اردیبهشت
تولدت مبارک!
مهدی قاسمی
دوشنبه 31 اردیبهشت
تولدت مبارک!
محمدحسین ترابی
چهارشنبه 2 خرداد
تولدت مبارک!
سعید علی زاده
پنج شنبه 3 خرداد
تولدت مبارک!
جواد نوروزی
جمعه 4 خرداد
تولدت مبارک!
محمدرضا امینی
جمعه 4 خرداد
تولدت مبارک!
مقالات علمی، پژوهشی، درسی
سایر مقالات ...
مطالب کمک درسی
سایر مطالب ...
جزوات و تکالیف
سایر جزوات ...
آلبوم تصاویر
4
4
5
5
3
3
2
2
ادامه ...
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

راهنمایی دکتر حسابی
2252160,2251107,2250162
خیابان ارم کوچه 13 ابوالفتح خانی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.